Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

vodomerne sachty

Odlučovače ropných látok

Používajú sa k odstráneniu (odlúčeniu) ľahkých ropných látok (kvapalín) z dažďových alebo technologických vôd, za predpokladu, že tvoria nestabilné emulzie. Miesta použitia: odstavné plochy, parkoviská, pozemné komunikácie, autodielne, čerpacie stanice pohonných hmôt, ...


Odlučovače ropných látok vyrábané spoločnosťou ZAPPA s.r.o. sú konštrukčne navrhnuté a vyrábané tak, aby bezpečne odolávali rôznym zaťaženiam (osadené v "zelenom pásme" alebo zaťažené od dopravy až do 400kN).

vodomerne sachty

Lapače tuku

Sú určené k odlučovaniu živočíšnych a rastlinných tukov a olejov z odpadových vôd kuchynských prevádzok, vývarovní, spracovaní mäsa, mastných výrobkov a ďalších prevádzok, kde sa tieto látky v odpadových vodách vyskytujú. Zaraďuje sa ako čistiace zariadenie pred malými čistiarňami odpadových vôd alebo pred zaústením do kanalizácie.


Lapače tukov dodávame v niekoľkých typoch a veľkostiach a sú konštruované v súlade s nemeckou normou DIN 4040 a s návrhom európskej normy EN 1825-1 Lapače tuku, časť 1.

vodomerne sachty

Vodomerné šachty

Vodomerné šachty pre rodinné domy i firmy sú vyrábané ako monolitické prefabrikáty. Šachty sa skladajú z dvoch samostatných dielcov a to nádrže a zákrytovej stropnej dosky. V štandardnom vyhotovení je nádrž VŠ odolná voči zemnej vlhkosti.


V prípade použitia VŠ do prostredia s výskytom podzemnej vody je možné na požiadanie vyhotoviť ako vodotesnú izolovanú vaňu.

zumpa

Žumpy

Betónové žumpy sa vyznačujú rýchlou montážou, pričom ich netreba obbetonovávať ako plastové alebo laminátové žumpy. Pre ich osadenie nieje ani nutné napúšťať ich vodou pri vyššej hladine spodnej vody. Uloženú žumpu po dopojení kanalizačného odpadového potrubia možno ihneď zahrnúť a začať používať. Betónové žumpy sú vysoko odolné voči stálemu zaťaženiu, zemným tlakom ako i voči dodatočnému zaťaženiu ako je prejazd vozidiel.


Každá nami vyrobená žumpa je vystužená stavebnou oceľou, sú použité prvotriedne certifikované betónové zmesi firmy Zapa beton s.r.o. triedy C25/30, C30/37, C35/45 s cementom R425. Tieto zmesi sú obohatené prísadami na zušľachtenie betónu. Žumpy sú navrhnuté odborníkmi tak, aby spĺňali tie najvyššie normy sú preskúmané a certifikované TSÚS.

poziarne nadrze

Požiarne nádrže

Požiarna nádrž je zariadenie, ktoré sa používa ako umelý zdroj požiarnej vody v prípadoch, keď nieje možné zabezpečiť požadované množstvo požiarnej vody z verejného rozvodu vody alebo z iných prírodných zdrojov. Nádrž je určená na zabudovanie vo vonkajšom prostredí ako podzemná nádrž s užitočným objemom v rôznych veľkostiach (22m3, 26m3, 30m3, 33m3, 44m3, 60m3 alebo 82m3).


Nádrže sú konštruované tak, aby spoľahlivo odolávali rozličným predvídateľným zaťaženiam (stále zaťaženie, náhodné zaťaženie od dopravy, tlak zeminy a tlak vody) bez zhoršenia ich funkcie a ohrozenia životného prostredia.

retencne nadrze

Retenčné nádrže

Retenčná nádrž je zariadenie, ktoré sa používa na krátkodobé zadržanie väčšieho množstva odpadovej (dažďovej) vody počas prívalových dažďov s cielene regulovaným odtokom zadržaných vôd do kanalizačnej siete alebo do málo vodnatého recipientu.


Zariadenie zabraňuje preťaženiu kanalizačnej siete alebo nežiadúcemu zvýšeniu vody v recipiente prípadne zabráni vzniku prívalovej vlny. Na reguláciu množstva vytekajúcej vody sa do priestoru odtoku z nádrže inštaluje regulátor prietoku alebo potrubie menšej dimenzie ako je dimenzia prítokového potrubia.

ploty

Plotové panely

Monolitický železo-betónový plotový panel o rozmere 3000 x 2000 x 80/120 mm, váha 1 dielca plotového panelu je 1500 kg. Slúži na oplotenie pozemkov, rod. domov, firemných objektov, ...


Výhodou týchto plotov je rýchla realizácia montáže (panely sa osádzajú autom s hydraulickou rukou priamo do stĺpov s drážkou, čím je realizovaná montáž), plotové panely je možné demontovať a znovu použiť.

Vitajte

Naša spoločnosť so sídlom v Borovciach (pri Piešťanoch) sa zaoberá výrobou a predajom železobetónových prefabrikátov určených pre spracovávanie úžitkových a odpadových vôd. Výroba a predaj zariadení slúžiacich k ochrane životného prostredia. Tie slúžia hlavne tam, kde je treba zachytávať, uskladňovať, prípadne čistiť odpadové i úžitkové vody.


Pri vývoji a následnej výrobe boli jednotlivé výrobky preskúšané a certifikované štátnymi skúšobňami i nezávislými odborníkmi. Preto sú všetky naše produkty vysoko kvalitné a certifikované TSÚS (Technickým skúšobným ústavom stavebným).

Vyznačujeme sa kompetentnosťou, serióznosťou, odbornosťou, rýchlosťou a ochotou pomôcť pri rôznych špecifických požiadavkách zákazníkov. viac >>