Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Žumpy


  • betónové žumpy sa vyznačujú rýchlou montážou, pričom ich netreba obbetonovávať ako plastové alebo laminátové žumpy. Pre ich osadenie nieje ani nutné napúšťať ich vodou pri vyššej hladine spodnej vody. Uloženú žumpu po dopojení kanalizačného odpadového potrubia možno ihneď zahrnúť a začať používať. Betónové žumpy sú vysoko odolné voči stálemu zaťaženiu, zemným tlakom ako i voči dodatočnému zaťaženiu ako je prejazd vozidiel.

  • Každá nami vyrobená žumpa je vystužená stavebnou oceľou, sú použité prvotriedne certifikované betónové zmesi firmy Zapa beton s.r.o. triedy C30/37, C35/45 a pri extrémnom zaťažení C40/50. Tieto zmesi sú obohatené prísadami na zušľachtenie betónu. Žumpy sú navrhnuté odborníkmi tak, aby spĺňali tie najvyššie normy sú preskúmané a certifikované TSÚS.

  • pre osadenie žumpy je potrebné vykopať jamu z každej strany väčšiu o 30 až 50cm ako sú rozmery žumpy samotnej, pričom pre hĺbku výkopu treba brať do úvahy to, ako hlboko je vyústenie odpadového potrubia na mieste inštalácie (treba dodržať požadovaný spád) a žumpu osadiť cca 10cm pod túto úroveň.

  • Po uložení žumpy do výkopu sa zrealizuje pripojenie odpadového potrubia a zasype sa výkopovou zeminou. Maximálna výška násypu je 1000mm bez dodatočného zaťaženia napr. prejazd vozidiel a pod. V takomto prípade by bolo nevyhnutné použiť silnejšiu stropnú dosku. Tieto dosky dodávame až do zaťaženia prejazdom 40 tonového nákladného vozidla.

Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.