Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Doplnkové služby


Výkopové práce

Na žiadosť zákazníka po dohode zabezpečujeme výkopové práce (pri osádzaní vodomernej šachty, žúmp, požiarnych nádrží, ...). Zabezpečujeme výkopy základov pod rodinné domy, firemné objekty a pod.

Zabezpečenie osadenia

Na žiadosť zákazníka po dohode zabezpečujeme osadenie - zabudovanie produktov pomocou autožeriava (žumpy, požiarne nádrže, akumulačné nádrže, ...) a pomocou auta s hydraulickou rukou vodomerné šachty, plotové panely,...

Zabudovanie produktov

Na žiadosť zákazníka po dohode zabezpečujeme kompletnú výstavbu oplotenia rodinných domov, firemných objektov, pozemkov, ... "na klúč". Taktiež zabezpečujeme kompletnú realizáciu stropných dosiek - platní rodinných domov (dodanie a uviazanie stavebnej ocele a následné zabetónovanie "na klúč").

Stavebná oceľ a betónové zmesi

Dodávame stavebnú oceľ (kari siete - rohože, hrebienkovú oceľ tzv."roxor") v rôznych rozmeroch a prevedeniach. Taktiež dodávame certifikované betónové zmesi firmy ZAPA beton Piešťany (podľa platného cenníka).

Poklopy

Na žiadosť zákazníka po dohode dodávame: ocelové poklopy, pozinkované ocelové poklopy, nerezové poklopy, liatinové poklopy.

Betónové ploty

Monolitický železo-betónový plotový panel o rozmere 3000 x 2000 x 80/120 mm, váha 1 dielca je 1500 kg. Slúži na oplotenie pozemkov, rodinných domov, firemných objektov, ... Výhodou týchto plotov je rýchla realizácia montáže (panely sa osádzajú autom s hydraulickou rukou priamo do stĺpov s drážkou, čím je realizovaná montáž), plotové panely je možné demontovať a znovu použiť.

Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.