Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Požiarne nádrže


Požiarna nádrž je zariadenie, ktoré sa používa ako umelý zdroj požiarnej vody v prípadoch, keď nieje možné zabezpečiť požadované množstvo požiarnej vody z verejného rozvodu vody alebo z iných prírodných zdrojov. Nádrž je určená na zabudovanie vo vonkajšom prostredí ako podzemná nádrž s užitočným objemom v rôznych veľkostiach (22m3, 26m3, 30m3, 33m3, 44m3, 60m3 alebo 82m3).


Nádrže sú konštruované tak, aby spoľahlivo odolávali rozličným predvídateľným zaťaženiam (stále zaťaženie, náhodné zaťaženie od dopravy, tlak zeminy a tlak vody) bez zhoršenia ich funkcie a ohrozenia životného prostredia.


Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.