Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Sedimentačné nádrže


Sedimentačné nádrže sú určené na zachytenie, akumuláciu a sedimentáciu znečistených vôd.

Sedimentácia patrí k najrozšírenejším separačným procesom tuhých častíc Tuhé častice sa oddeľujú pod vplyvom gravitácie. Keďže sedimentácia jemných častíc by trvala veľmi dlho, v praxi sa tento stupeň používa len na separáciu častíc, ktorých sedimentačná rýchlosť je vyše 0,10 m.s-1.

Separácia suspendovaných látok sedimentáciou prebieha v lapačoch štrku a piesku, v sedimentačných nádržiach a v štrbinových nádržiach.

Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.