Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Na Stiahnutie:Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.

Technická podpora pre Odlučovače ropných látok a Lapače tuku:

(Technické výkresy a ich zapracovanie do projektu)

Ing. Martin Beseda

Technická podpora pre Lapače tuku:

(Technické výkresy a ich zapracovanie do projektu)

Ing. Martin Beseda

Cenník

Žumpy

   
KLASIK
(záruka 5 rokov)
MIDI
(záruka 15 rokov)
MAXI
(záruka 30 rokov)
 
Objem
(m3)
Rozmer
(cm)
Cena bez DPH
(€)
Cena bez DPH
(€)
Cena bez DPH
(€)
Tech.
výkresy
2,4 150x120x200 350 450 550
3,85 Ø240x120 550 650 750
4,5 240x180x150 750 850 950
6 240x180x200 850 950 1050
8 300x240x155 1150 1250 1350
9 360x180x200 1200 1300 1400
11 300x240x200 1200 1300 1400
13 600x240x120 1450 1600 1750
15 370x240x200 1400 1500 1600
20 370x240x280 2100 2225 2350
22 370x240x300 2200 2325 2450
22 600x240x200 2450 2700 2950
480x300x200
24 370x240x320 2300 2500 2700
26 670x240x200 2600 2800 3000
600x240x240
30 740x240x200 2750 2950 3150
480x370x200
33 900x240x200 3700 4000 4300
720x300x200
45 1110x240x200 4300 4650 5000
720x370x200
48 740x240x320 4800 5000 5500
480x370x320
52 670x480x200 5000 5300 5600
600x480x240
60 740x480x200 5700 6100 6500
960x370x200
- Po dohode je možné vyrobiť nádrže do objemu až 300 m3. Cena podľa objemu.
- Nádrže vieme nadymenzovať na prejazd vozidiel až do 40 ton, príplatok za takéto zosilnenie je 20%.
- Každá žumpa sa dá vyrobiť ako jednokomorová, dvojkomorová alebo trojkomorová. Každá komora môže byť samostatne vodotesná (napr. v jednej komore splašky, v druhej dažďová voda, v tretej voda z parkoviska, ...)
- Príplatok za dvojkomorovú žumpu je 150 € (bez DPH) = jedna deliaca stena vodotesne predeľujúca obe časti (viď .technický výkres).
- Trojkomorová s príplatkom 300 € (bez DPH) = dve deliace steny vodotesne oddelené.
- Doprava tovaru: Cena dopravy je individuálna podľa druhu použitého vozidla (nápravy: 3,4,5) v rozmedzí od 1,10 € do 2 € (bez DPH) za kilometer.
 
KLASIK
- záruka 5 rokov, - bežne dostupná skladom
- zásyp zeminou 1 meter
- zaručené parkovanie a prejazd vozidla do 3,5 t
MIDI
- záruka 15 rokov, - výroba do 7 dní
- zásyp zeminou 1,25 metra
- zaručené parkovanie a prejazd vozidla s hmotnosťou 3 t na nápravu
MAXI
- záruka 30 rokov, - výroba do 7 dní
- zásyp zeminou 1,50 metra
- zaručené parkovanie a prejazd vozidla s hmotnosťou 5 ton na nápravu

Retenčné nádrže, sedimentačné nádrže, akumulačné nádrže, požiarne nádrže

Sú vyrábané v užitočnom objeme 10m3 až 250m3 a v dvoch základných prevedeniach:

  1. pre tzv. "zelené pásmo";
  2. pre osadenie v komunikáciách so zaťažením do 400kN.

Ceny nádrží na vyžiadanie, vrátane rozmerov, hmotností a objemu.

Odlučovače ropných látok

Sme držiteľom akreditovanej skúšky Technického skúšobného ústavu stavebného Bratislava (TSÚS) podľa normy STN EN 858-1 čl. 8.1.4.1 pre betónové zmesy určené na výrobu železobetónových prefabrikovaných nádrží pre odlučovače ropných látok, lapače tuku ZOBRAZIŤ PROTOKOL

Výrobok DNmin[mm] Vtok [l/s] Výtok [l/s]
ORL ZAPPA 1,5 100 1,5 1,5
ORL ZAPPA 3 100 3 3
ORL ZAPPA 6 125 6 6
ORL ZAPPA 10 150 10 10
ORL ZAPPA 15 200 15 15
ORL ZAPPA 20 200 20 20
ORL ZAPPA 25 250 25 25
ORL ZAPPA 30 250 30 30
ORL ZAPPA 40 300 40 40
ORL ZAPPA 50 300 50 50
ORL ZAPPA 65 300 65 65
ORL ZAPPA 80 300 80 80
ORL ZAPPA 100 300 100 100
ORL ZAPPA 125 400 125 125
ORL ZAPPA 150 400 150 150
ORL ZAPPA 200 400 200 200
ORL ZAPPA 250 400 250 250
ORL ZAPPA 300 400 300 300
ORL ZAPPA 350 400 350 350

Ceny ORL na vyžiadanie, vrátane rozmerov, hmotností a objemu.

Lapače tuku

Sme držiteľom akreditovanej skúšky Technického skúšobného ústavu stavebného Bratislava (TSÚS) podľa normy STN EN 858-1 čl. 8.1.4.1 pre betónové zmesy určené na výrobu železobetónových prefabrikovaných nádrží pre odlučovače ropných látok, lapače tuku ZOBRAZIŤ PROTOKOL

Výrobok menovitá veľkosť lapača
LT1 ZAPPA 1 l/s
LT2 ZAPPA 2 l/s
LT4 ZAPPA 4 l/s
LT7 ZAPPA 7 l/s
LT10 ZAPPA 10 l/s
LT15 ZAPPA 15 l/s
LT20 ZAPPA 20 l/s
LT25 ZAPPA 25 l/s

Ceny LT na vyžiadanie, vrátane rozmerov, hmotností a objemu.

Vodomerné šachty

Názov Vnút. rozmer Objem
(m3)
Cena bez
DPH (€)
Vlastnosti
VŠ 2,4 1300 x 1000 x 1800 mm 2,4 350 Pre prejazd vozidiel do 3,5 tony
2,4 450 Pre prejazd vozidiel do 25 ton
2,4 550 Pre prejazd vozidiel do 40 ton
VŠ 6 2100 x 1500 x 1800 mm 6 900 Pre prejazd vozidiel do 3,5 tony
6 1050 Pre prejazd vozidiel do 25 ton
6 1250 Pre prejazd vozidiel do 40 ton
VŠ 9 3300 x 1500 x 1800 mm 9 1200 Pre prejazd vozidiel do 3,5 tony
9 1350 Pre prejazd vozidiel do 25 ton
9 1550 Pre prejazd vozidiel do 40 ton
VŠ 11 2700 x 2100 x 1800 mm 11 1250 Pre prejazd vozidiel do 3,5 tony
11 1400 Pre prejazd vozidiel do 25 ton
11 1650 Pre prejazd vozidiel do 40 ton

Vstupný komín

Rozmer (mm) Cena bez DPH (€)
600 x 600 x 200 24,-
600 x 600 x 250 30,-

Plotové panely

Rozmer 1 dielca (mm) Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)
3000 x 2000 x 80/120 125 150

Betónové zmesi

Cenník betónu, doprava betónu a čerpanie betónu -> viď cenník betónových zmesí