Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Na Stiahnutie:Akcie:

Ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 2% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž +15% maximálneho zaťaženia. (Túto odmenu treba dohodnúť pred výrobou!)


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.

Technická podpora pre Odlučovače ropných látok a Lapače tuku:

(Technické výkresy a ich zapracovanie do projektu)

Ing. Martin Beseda

Technická podpora pre Lapače tuku:

(Technické výkresy a ich zapracovanie do projektu)

Ing. Martin Beseda

Cenník

Žumpy

   
KLASIK
(záruka 5 rokov)
MIDI
(záruka 15 rokov)
MAXI
(záruka 30 rokov)
 
Objem
(m3)
Rozmer
(cm)
Cena bez DPH
(€)
Cena bez DPH
(€)
Cena bez DPH
(€)
Tech.
výkresy
2,4 150x120x214 350 450 550
4,5 240x180x170 750 850 950
6 240x180x220 850 950 1050
8 300x240x175 1150 1250 1350
9 360x180x220 1250 1350 1450
11 300x240x220 1300 1400 1500
13 600x240x140 1650 1750 1850
15 370x240x220 1500 1600 1700
20 370x240x300 2200 2350 2500
22 370x240x300 2300 2450 2600
22 600x240x220 2650 2850 3050
480x300x220
24 370x240x340 2400 2500 2600
26 600x240x240 2800 3000 3200
26 670x240x220 2850 3050 3250
30 480x370x220 3050 3250 3450
33 900x240x220 4000 4300 4600
720x300x220
45 1110x240x220 4600 4900 5200
720x370x220
48 740x240x340 4850 5050 5250
480x370x340
52 1200x240x240 5650 6050 5450
600x480x240
60 960x370x220 6150 6550 6950
- Po dohode je možné vyrobiť nádrže do objemu až 300 m3. Cena podľa objemu.
- Nádrže vieme nadimenzovať na prejazd vozidiel až do 40 ton, príplatok za takéto zosilnenie je 20%.
- Každá žumpa sa dá vyrobiť ako jednokomorová, dvojkomorová alebo trojkomorová. Každá komora môže byť samostatne vodotesná (napr. v jednej komore splašky, v druhej dažďová voda, v tretej voda z parkoviska, ...)
- Príplatok za dvojkomorovú žumpu je 225 € (bez DPH) = jedna deliaca stena vodotesne predeľujúca obe časti (viď .technický výkres).
- Trojkomorová s príplatkom 450 € (bez DPH) = dve deliace steny vodotesne oddelené.
- Doprava tovaru: Cena dopravy je individuálna podľa druhu použitého vozidla (nápravy: 3,4,5) v rozmedzí od 1,10 € do 2 € (bez DPH) za kilometer.
 
KLASIK
- záruka 5 rokov
- doba dodania: 7 dní
- zásyp zeminou 1 meter
- zaručené parkovanie a prejazd vozidla do 3,5 t
MIDI
- záruka 15 rokov
- doba dodania: 20 dní
- zásyp zeminou 1,25 metra
- zaručené parkovanie a prejazd vozidla s hmotnosťou 3 t na nápravu
MAXI
- záruka 30 rokov
- doba dodania: 21 dní
- zásyp zeminou 1,50 metra
- zaručené parkovanie a prejazd vozidla s hmotnosťou 5 ton na nápravu

Retenčné nádrže, sedimentačné nádrže, akumulačné nádrže, požiarne nádrže

Sú vyrábané v užitočnom objeme 10m3 až 250m3 a v dvoch základných prevedeniach:

  1. pre tzv. "zelené pásmo";
  2. pre osadenie v komunikáciách so zaťažením do 400kN.

Ceny nádrží na vyžiadanie, vrátane rozmerov, hmotností a objemu.

Pivnice

Ukážky niektorých pivníc si môžete prezrieť v sekcií Galéria.


Výrobok Vnútorný Rozmer [cm] Cena bez DPH [€] Výkres
Pivnica 9m3 336x156x182 1300
Pivnica 11m3 220x280x182 1400
Pivnica 15m3 220x350x182 1600
Pivnica 26m3 220x580x204 3000

Odlučovače ropných látok

Sme držiteľom akreditovanej skúšky Technického skúšobného ústavu stavebného Bratislava (TSÚS) podľa normy STN EN 858-1 čl. 8.1.4.1 pre betónové zmesy určené na výrobu železobetónových prefabrikovaných nádrží pre odlučovače ropných látok, lapače tuku ZOBRAZIŤ PROTOKOL

Výrobok DNmin[mm] Vtok [l/s] Výtok [l/s]
ORL ZAPPA 1,5 100 1,5 1,5
ORL ZAPPA 3 100 3 3
ORL ZAPPA 6 125 6 6
ORL ZAPPA 10 150 10 10
ORL ZAPPA 15 200 15 15
ORL ZAPPA 20 200 20 20
ORL ZAPPA 25 250 25 25
ORL ZAPPA 30 250 30 30
ORL ZAPPA 40 300 40 40
ORL ZAPPA 50 300 50 50
ORL ZAPPA 65 300 65 65
ORL ZAPPA 80 300 80 80
ORL ZAPPA 100 300 100 100
ORL ZAPPA 125 400 125 125
ORL ZAPPA 150 400 150 150
ORL ZAPPA 200 400 200 200
ORL ZAPPA 250 400 250 250
ORL ZAPPA 300 400 300 300
ORL ZAPPA 350 400 350 350

Ceny ORL na vyžiadanie, vrátane rozmerov, hmotností a objemu.

Lapače tuku

Sme držiteľom akreditovanej skúšky Technického skúšobného ústavu stavebného Bratislava (TSÚS) podľa normy STN EN 858-1 čl. 8.1.4.1 pre betónové zmesy určené na výrobu železobetónových prefabrikovaných nádrží pre odlučovače ropných látok, lapače tuku ZOBRAZIŤ PROTOKOL

Výrobok menovitá veľkosť lapača
LT1 ZAPPA 1 l/s
LT2 ZAPPA 2 l/s
LT4 ZAPPA 4 l/s
LT7 ZAPPA 7 l/s
LT10 ZAPPA 10 l/s
LT15 ZAPPA 15 l/s
LT20 ZAPPA 20 l/s
LT25 ZAPPA 25 l/s

Ceny LT na vyžiadanie, vrátane rozmerov, hmotností a objemu.

Vodomerné šachty

Názov Vnút. rozmer Objem
(m3)
Cena bez
DPH (€)
Vlastnosti
VŠ 2,4 1300 x 1000 x 1800 mm 2,4 375 Pre prejazd vozidiel do 3,5 tony
2,4 500 Pre prejazd vozidiel do 25 ton
2,4 625 Pre prejazd vozidiel do 40 ton
VŠ 6 2100 x 1500 x 1800 mm 6 950 Pre prejazd vozidiel do 3,5 tony
6 1100 Pre prejazd vozidiel do 25 ton
6 1350 Pre prejazd vozidiel do 40 ton
VŠ 9 3300 x 1500 x 1800 mm 9 1300 Pre prejazd vozidiel do 3,5 tony
9 1450 Pre prejazd vozidiel do 25 ton
9 1650 Pre prejazd vozidiel do 40 ton

Vstupný komín

Rozmer (mm) Cena bez DPH (€)
600 x 600 x 200 24,-
600 x 600 x 250 30,-

Plotové panely

Rozmer 1 dielca (mm) Cena bez DPH (€) Cena s DPH (€)
3000 x 2000 x 80/120 125 150

Betónové zmesi

Cenník betónu, doprava betónu a čerpanie betónu -> viď cenník betónových zmesí