Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Vsakovacie systémy


Pri mnohých nových projektoch sa vyskytuje problém, kam odviesť dažďovú vodu zo striech a spevnených plôch. Plná kapacita existujúcej dažďovej kanalizácie neumožňuje pripojenie nových objektov a zvyšovaním množstva spevnených plôch sa znižuje možnost prirodzeného vsakovania vody. Tým sa narušuje hladina spodných vôd, zvyšuje sa riziko záplav.

Možnostou návratu dažďovej vody späť do zeme je použitie vsakovacích systémov.

Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.