Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

O firme


Vážení zákazníci, týmto si dovoľujeme predstaviť našu výrobno – obchodnú spoločnosť Zappa s.r.o. pôsobiacu na Slovenskom trhu od januára 2012. Naša spoločnosť so sídlom v Borovciach (pri Piešťanoch) sa zaoberá výrobou a predajom železobetónových prefabrikátov určených pre spracovávanie úžitkových a odpadových vôd. Výroba a predaj zariadení slúžiacich k ochrane životného prostredia. Tie slúžia hlavne tam, kde je treba zachytávať, uskladňovať, prípadne čistiť odpadové i úžitkové vody.


Pri vývoji a následnej výrobe boli jednotlivé výrobky preskúšané a certifikované štátnymi skúšobňami i nezávislými odborníkmi. Preto sú všetky naše produkty vysoko kvalitné a certifikované Technickým skúšobným ústavom stavebným.

Hlavný sortiment nami vyrábaných produktov tvoria:


 1. odlučovače ropných látok
 2. odlučovače (lapače) tukov
 3. žumpy
 4. vodomerné šachty pre rodinné domy i firmy
 5. akumulačné nádrže
 6. sedimentačné nádrže
 7. retenčné nádrže
 8. požiarne nádrže
 9. vsakovacie systémy
 10. plotové panely
 11. doplnkové služby – doplnkovými službami našej spoločnosti sú okrem iného aj:

Samozrejmosťou pri predaji našich výrobkov je i kvalitná a odborná poradenská činnosť pri zabudovávaní všetkých našich výrobkov. V prípade Vašej dôvery sa tešíme na vzájomnú spoluprácu.


...firma Zappa s.r.o.