Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Vodomerné šachty


Vodomerné šachty pre rodinné domy i firmy sú vyrábané ako monolitické prefabrikáty. Šachty sa skladajú z dvoch samostatných dielcov a to nádrže a zákrytovej stropnej dosky. V štandardnom vyhotovení je nádrž VŠ odolná voči zemnej vlhkosti.


V prípade použitia VŠ do prostredia s výskytom podzemnej vody je možné na požiadanie vyhotoviť ako vodotesnú izolovanú vaňu.


Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.