Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Akumulačné nádrže


Akumulačná nádrž je zariadenie, ktoré sa používa ako zberná nádrž na zachytenie dažďových, splaškových alebo priemyselných odpadových vôd pre ich ďalšie využitie, spracovanie a prípadne zneškodnenie.


Nádrž je možné vyhotoviť v prevedení bez odtoku alebo s odtokom, bezpečnostným prepadom. Pre výber veľkosti a typu AN je dôležité určiť načo bude nádrž slúžiť.


Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.