Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Tel.:

0911 811 800

0905 279 013

Akumulačné nádrže


Akumulačná nádrž je zariadenie, ktoré sa používa ako zberná nádrž na zachytenie dažďových, splaškových alebo priemyselných odpadových vôd pre ich ďalšie využitie, spracovanie a prípadne zneškodnenie.


Nádrž je možné vyhotoviť v prevedení bez odtoku alebo s odtokom, bezpečnostným prepadom. Pre výber veľkosti a typu AN je dôležité určiť načo bude nádrž slúžiť.


Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.