Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.Prečo my?


Keď si pozriete našu stránku a porovnáte si ceny s konkurenciou, isto Vás napadne hneď niekoľko otázok:

Prečo by som si mal kúpiť žumpu od firmy ZAPPA s.r.o., keď je drahšia ako od konkurencie?

Pretože sme slovenským výrobcom tých najkvalitnejších certifikovaných žúmp na trhu, so zárukou až 30 rokov a s bezkonkurenčne najlepším pomerom cena:kvalita na Slovensku!!!

Pred našou firmou máme vytvorenú prehliadku (niečo na spôsob „showroomu“) nami vyrábaných žúmp, je umiestnená cca 5 metrov od hlavnej cesty, je pri nej zriadené parkovisko a môžete si naše žumpy prezrieť osobne (aj anonymne) v akúkoľvek dennú či nočnú hodinu – sú verejnosti voľne prístupné. My sa za svoje výrobky nehanbíme, ba naopak – chválime sa nimi. Pred kúpou žumpy si ju máte možnosť prezrieť vopred, od našej firmy ZAPPA s.r.o. nekúpite „mačku vo vreci“!!!


Sledujem rôzne diskusné „fóra“ a všímam si otázky, ktoré trápia mnohých kupujúcich, ktorí zháňajú dostupné informácie. V nasledujúcich riadkoch sa pokúsim všetkým potencionálnym zákazníkom aj z kruhov „laickej verejnosti“ podrobne vysvetliť všetky výhody našich žúmp a ich bezkonkurenčnosť a jedinečnosť.Čím sú naše žumpy také výnimočné?

 1. Naša spoločnosť ZAPPA s.r.o. vyrába výlučne extra masívne monolitické (pre laikov - jednoliate bez spojov) žumpy z tých najkvalitnejších betónových zmesí.

  • Žumpy v prevedení „KLASIK“ a „MIDI“ sú vyrábané výlučne z vodostavebného betónu pevnostnej triedy C 30/37

  • Žumpy v prevedení „MAXI“ a špeciálne žumpy pre prejazd ťažkých kamiónov s hmotnosťou do 40 ton sú vyrábané výlučne z vodostavebného betónu pevnostnej triedy C 35/45

 2. Naše žumpy sú jednoliate prefabrikáty bez spojov, sú veľmi masívne a zároveň veľmi ťažké. Vymenujem len niektoré z výhod našich žúmp, čím sa spoľahlivo odlišujeme od konkurencie:

  • Naše žumpy sú v priemere o 100% ťažšie ako tie od konkurenčných firiem. Výhodou je to, že garantujeme pri všetkých!!! našich žumpách, že ich môžete osadiť do výkopu so „spodnou“ vodou, pričom Vám žumpa nebude vo vode „plávať“, ale bezpečne sa usadí na dne vykopanej jamy.
  • Naše žumpy sú monolitické – teda jednoliate bez spojov, je teda úplne vylúčené, aby do nich cez nejaký spoj (najčastejšie u konkurencie je to spoj dna so stenami žumpy) natiekla voda.
  • Pri našich žumpách deklarujeme ich skutočnú vodotesnosť, ktorú dosahujeme použitím výlučne vodostavebných betónových zmesí pevnostnej triedy C30/37 alebo C35/45 dôkladne a precízne zvibrovaných, samozrejme „ruka v ruke“ s masívnymi hrúbkami stien.
  • Naše nádrže majú dizajn v podobe prírodného betónu, vodotesnosť betónu zabezpečuje samotné pridanie chémie do betónovej zmesi a nádrže nenatierame čiernym asfaltovým „penetrákom“.

   Prax bezpečne potvrdzuje, že dodatočné natieranie žúmp asfaltovým „penetrákom“ na dosiahnutie vodotesnosti je neúčinné. Na asfaltový „penetrák“ pôsobia rôzne poveternostné vplyvy – hlavne v letných mesiacoch na sklade pôsobením slnka náter „vypraskáva“ a celkovo zvetráva.

   My používame obdobné materiály a postupy ako sa používajú pri budovaní pilierov mostov trčiacich z riek a pod...!!!

 3. Pri našich žumpách si nemusíte priplácať za zosilnenie žumpy (aby na nej mohlo parkovať Vaše auto, prípadne vyšší zásyp zeminou).

  • Pri žumpách v prevedení „KLASIK“ garantujeme možnosť zasypať žumpu zeminou vo výške 1 meter a zároveň na nej môžete parkovať automobil o hmotnosti 3,5 tony.
  • Pri žumpách v prevedení „MIDI“ garantujeme zásyp zeminou 1,25 metra a zároveň na nej môže parkovať vozidlo o hmotnosti 10 ton.
  • Pri žumpách v prevedení „MAXI“ garantujeme zásyp zeminou 1,5 metra a zároveň na nej môže parkovať vozidlo o hmotnosti 15 ton.
  • Samozrejmosťou je, že nie úplne každému zákazníkovi vyhovujú tieto 3 základné prevedenia, preto má každý zákazník možnosť objednať si žumpu i s vyšším zaťažením – ako je zásyp zeminou do výšky cca 3 metre (je to časté v situáciách, kedy má vyústenie odpadovej rúry z podzemnej pivnice), prípadne parkovanie alebo prejazd nákladných vozidiel do hmotnosti 40 ton (maximum podľa platnej slovenskej legislatívy o povolených hmotnostiach vozidiel).
 4. Sme výnimočný v poskytovaní vysokých záruk. Čo sa týka kvality, tak našim žumpám dôverujeme natoľko, že poskytujeme extrémne dlhé záručné doby.

  • Odlišujeme sa od konkurencie tým, že už na najlacnejšie prevedenie žúmp v triede „KLASIK“ dávame záruku zákazníkom v lehote 5 rokov.
  • Trieda „MIDI“ má predĺženú záruku na 15 rokov.
  • V poslednom rade dodávame žumpy v triede „MAXI“, kde dávame zákazníkom záruku až 30 rokov!!!
 5. Naša spoločnosť ZAPPA s.r.o. poskytuje svojim zákazníkom bezkonkurenčný servis a garancie, čo sa týka dodania nádrží.

  • Nami dohodnutý (garantovaný) deň dodania je vždy dodržaný. V prípade, že by sme nedodržali nami písomne dohodnutý (garantovaný) dátum dodania, zákazníka odškodníme sumou 50,- EUR s DPH za každý deň omeškania spôsobený z našej strany!!! *
  • V prípade, že by sme dodali zákazníkovi žumpu, do ktorej by mu natiekla „spodná“ (podzemná) voda, garantujeme jej výmenu s preplatením všetkých nákladov spojených s jej výmenou spolu s odškodnením vo výške 300,- EUR s DPH!!! **
 6. Všetky nami vyrábané žumpy nám certifikuje Technický a skúšobný ústav stavebný Bratislava.

  • Ku každej nami dodanej nádrži dostanete originálny „certifikát“ Vyhlásenie o parametroch Csk v súlade s ustanoveniami Zákona č. 90/1998 Zb.Z. o stavebných výrobkoch.
  • Pri našich certifikátoch sa Vám nikdy nestane, že by Vám nechceli „skolaudovať“ dom (stavbu), ako sa to často stáva pri poľských žumpách, kde zákazník dostane len nejaký prefotený (skopírovaný) „zdrap papiera“ v poľskom jazyku.


* Garancia odškodnenia zákazníka vo výške 50,- EUR s DPH platí iba v tom prípade, ak nedodržanie písomne dohodnutého termínu zaviní naša spoločnosť ZAPPA s.r.o. Pre logické vysvetlenie: Ak písomne zmení (posunie) dátum dodania na neskorší deň samotný zákazník, nie je to nedodržanie dodania z našej strany. Stáva sa to veľmi často, najčastejšie príčiny sú ak: nepríde (alebo odriekne) bagrista vykopať jamu pre žumpu, vplyvom poveternostných podmienok ako je silný dážď, rozmočený terén na stavbe (hrozba zapadnutia mechanizmov), náhla choroba alebo rodinná udalosť znemožňujúca osadenie žumpy,..... . Dôvodov býva veľa – to je život.


** Garancia odškodnenia zákazníka vo výške 300,- EUR s DPH platí iba v tom prípade, ak je natečenie „spodnej“ podzemnej vody do žumpy spôsobené dodaním nekvalitnej žumpy v podobe dodania žumpy z betónu, ktorý presakuje. Pre logické vysvetlenie: u konkurencie sa to stáva pri vyrobení žumpy z nekvalitného betónu, pre mechanickú vadu – ako je prasknutie žumpy, prípadne nezvibrovanie betónu pri výrobe, alebo pri pretekaní cez spoj dna žumpy so stenami žumpy. Toto všetko garantujeme, že sa u nás nestane.
Mali sme však dva prípady reklamácie, kedy chceli dvaja zákazníci (právne oddelenie mi ich zakázalo menovať – ale keby to bolo zo zákona možné tak to ihneď urobím) podvodným konaním vymámiť od našej spoločnosti odškodnenie vo výške 300,- EUR, netrvali však na nutnosti výmeny žumpy. Náš pracovník za mojej prítomnosti preveroval tieto reklamácie a bolo pri nich zistené nasledovné:

 • V prvom prípade do žumpy zámerne zákazník napustil vodu z vodovodu, aby si uplatnil odškodnenie a tak ušanoval 300,- EUR s DPH. Po odčerpaní vody zo žumpy a jej vysušení sa zistilo, že do žumpy nenateká „spodná“ podzemná voda. Nakoniec ho prezradil sused, ktorý si všimol „rozruch“ okolo susedovej žumpy, pri rozhovore uviedol, že sused si do žumpy napustil vodu sám. Okrem iného sa zistilo, že hĺbka podzemnej vody v mieste osadenie žumpy sa pohybuje v hĺbke cca 6 – 7 metrov.
 • V druhom prípade zákazník do dna žumpy zámerne vyvŕtal dieru o priemere vrtáku 10 mm, aby mu do žumpy „spodná“ podzemná voda skutočne natiekla – jej hĺbka bola cca 1,5 metra pod povrchom terénu. Po odčerpaní vody zo žumpy sme samozrejme na túto skutočnosť prišli a zákazník sa k celej veci priznal. Vraj ho na to nahovoril kamarát, že mu to isto prejde, vrátia sa mu nejaké peniaze. Následne plánoval dierku utesniť zarazením korkového uzáveru a opravou stavebnou maltou na to určenou.

Obe reklamácie boli zamietnuté, nepodali sme trestné oznámenie, nakoľko sme sa v oboch prípadoch dohodli, že nám uhradia naše náklady spôsobené ich protiprávnym konaním.
Dúfam, že som Vám svojimi odpoveďami resp. radami pomohol zorientovať sa v tejto problematike a teším sa na možnú spoluprácu.
S pozdravom

Závodný Ján
konateľ ZAPPA s.r.o.

Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.