Poctivý certifikovaný * Osadenie nádrží do "spodnej vody" * Možnosť osadenia nádrží priamo * Prejazd vozidiel do 3,5 tony * Zabezpečíme dovoz aj inštaláciu.

slovenský výrobok. * je zaručené. * pod drôty elektrického vedenia. * v základnom prevedení. * Poskytujeme aj výkopové práce.

Užitočné rady a informácie


Vážený zákazníci,
dávame Vám do pozornosti niekoľko dôležitých upozornení, ktorým by ste mali pred kúpou žumpy (prípadne iného železobetónového výrobku - nádrže) venovať svoju pozornosť.


  • Preverte si u Vášho potenciálneho predajcu, či sú ním vyrábané nádrže v základnej cene skutočne vodotesné, pretože dodatočná aplikácia plastickou prípadne kryštalickou hydroizoláciou Vás môže prísť na ďalších 100 - 300 €.

    Naša firma Vám garantuje skutočnú vodotesnosť už v základnom prevedení!


  • Preverte si u Vášho potenciálneho predajcu, aké zaťaženie znesie ním vyrábaná nádrž, hlavne stropná zákrytová doska. Niektorý "poľský" a iný výrobcovia pripúšťajú zaťaženie stropnej zákrytovej dosky cca 250 - 500 mm zeminy. Dodatočné zosilnenie Vás môže stáť 100 - 200 €.

    Naša firma Vám garantuje v základnom prevedení zaťaženie zásypovým materiálom do výšky 1000 mm a prejazd osobného motorového vozidla.


  • Ak Vás núti vysoká hladina "spodnej" vody osadiť žumpu v takýchto podmienkach a jej hladina dosahuje 250 mm a viac, zoberte do úvahy samotnú váhu výrobku. Niektorý výrobcovia v snahe ušetriť používajú odľahčené betónové zmesi - ekostyrén betón, pričom by Vám nádrž plávala na vysokej spodenj vode.

    Naša firma vyrába nádrže z certifikovaných vodostavebných zmesí, pri hrúbkach stien nádrže 150 mm tak, aby nádrž svojou hmotnosťou spoľahlivo dosadla na dno výkopu a "neplávala".Naša firma ZAPPA s.r.o. je výrobcom poctivých, kvalitných slovenských výrobkov, ktoré boli preskúšané a certifikované Technickým skúšobným ústavom stavebným.


Dúfame, že Vám týchto pár dobre mienených rád pomôže pri výbere a kúpe Vami požadovaného (isto kvalitného) výrobku, a v prípade záujmu sa tešíme na spoluprácu.


Ján Závodný - konateľ spoločnosti ZAPPA s.r.o.

Produkty:

Akcie:

Od 1.9.2016 ku každej žumpe v prevedení "klasik", stropná doska hrúbky 200 mm - udrží pri zasypaní bager o váhe 10 ton.


Pri platbe vopred (preddavková faktúra, platba vo výrobni) zákazník dostáva zľavu 5% - 10% podľa odobraného množstva, alebo zosilnenú nádrž na prejazd vozidla do 28 ton.


Po dohode s obchodným zástupcom
je možné ceny upraviť vzhľadom
k odobranému množstvu.